Gói cước Mobifone 4G

MXH100

 • 30GB + Free FB, YTB
 • 100.000đ/30 ngày
Soạn: ON MXH100 Gửi 9084

PT70

 • 30GB
 • 70.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT70 Gửi 9084

NA90

 • 15GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON NA90 Gửi 9084

MT160

 • 60GB + Free TikTok, YTB
 • 160.000đ/30 ngày
Soạn: ON MT160 Gửi 9084

PT90

 • 45GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT90 Gửi 9084

PT120

 • 60GB
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT120 Gửi 9084

MXH120

 • 30GB + Free gọi, FB, YTB
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON MXH120 Gửi 9084

TK135

 • 210GB
 • 135.000đ/30 ngày
Soạn: ON TK135 Gửi 9084

KC150

 • 60GB+ Free gọi
 • 150.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC150 Gửi 9084

C200N

 • 120GB + Free gọi
 • 200.000đ/30 ngày
Soạn: ON C200N Gửi 9084

KF

 • 8GB + Free gọi
 • 10.000đ/ngày
Soạn: ON KF Gửi 9084

KC90

 • 30GB + Free gọi
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC90 Gửi 9084

KC120

 • 45GB + Free gọi
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC120 Gửi 9084

TK159

 • 180GB + Free gọi, FB, YTB
 • 159.000đ/30 ngày
Soạn: ON TK159 Gửi 9084

HDP100

 • 3 GB + 100 phút thoại
 • 100.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP100 Gửi 9084

HDP120

 • 4 GB + 120 phút thoại
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP120 Gửi 9084