Gói cước Mobifone 4G

NA120

 • 20GB
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON NA120 Gửi 9084

NA90

 • 15GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON NA90 Gửi 9084

PT70

 • 30GB
 • 70.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT70 Gửi 9084

PT90

 • 45GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT90 Gửi 9084

PT120

 • 60GB
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON PT120 Gửi 9084

ED90

 • 30GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON ED90 Gửi 9084

NCT85

 • 30GB
 • 85.000đ/30 ngày
Soạn: ON NCT85 Gửi 9084

LT90

 • 30GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON LT90 Gửi 9084

C200N

 • 120GB + Free gọi
 • 200.000đ/30 ngày
Soạn: ON C200N Gửi 9084

KC120

 • 45GB + Free gọi
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC120 Gửi 9084

KC90

 • 30GB + Free gọi
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC90 Gửi 9084

KC150

 • 60GB+ Free gọi
 • 150.000đ/30 ngày
Soạn: ON KC150 Gửi 9084

ED

 • 8GB + Free gọi
 • 10.000đ/ngày
Soạn: ON ED Gửi 9084

CB5

 • 5 GB + 550 phút thoại
 • 50.000đ/30 ngày
Soạn: ON CB5 Gửi 9084

HDP100

 • 3 GB + 100 phút thoại
 • 100.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP100 Gửi 9084

HDP120

 • 4 GB + 120 phút thoại
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP120 Gửi 9084