Gói cước Mobifone 4G

21G

 • 60GB
 • 59.000đ/30 ngày
Soạn: ON 21G Gửi 9084

ED60

 • 60GB
 • 60.000đ/30 ngày
Soạn: ON ED60 Gửi 9084

C120T

 • 180GB
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON C120T Gửi 9084

FD60

 • 60GB
 • 60.000đ/30 ngày
Soạn: ON FD60 Gửi 9084

CF150

 • 100GB
 • 150.000đ/30 ngày
Soạn: ON CF150 Gửi 9084

CF120

 • 80GB
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: ON CF120 Gửi 9084

HD90

 • 8GB
 • 90.000đ/30 ngày
Soạn: ON HD90 Gửi 9084

24G

 • 90GB
 • 99.000đ/30 ngày
Soạn: ON 24G Gửi 9084

CB3

 • 2.3 GB + 330 phút thoại
 • 30.000đ/30 ngày
Soạn: ON CB3 Gửi 9084

CB5

 • 5 GB + 550 phút thoại
 • 50.000đ/30 ngày
Soạn: ON CB5 Gửi 9084

HDP100

 • 3 GB + 100 phút thoại
 • 100.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP100 Gửi 9084

HDP120

 • 4 GB + 120 phút thoại
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP120 Gửi 9084

HDP200

 • 6.5 GB + 200 phút thoại
 • 200.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP200 Gửi 9084

C120

 • 120 GB + thoại miễn phí
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON C120 Gửi 9084

HDP300

 • 10 GB + 300 phút thoại
 • 300.000đ/30 ngày
Soạn: ON HDP300 Gửi 9084

C120

 • 60 GB + thoại miễn phí
 • 120.000đ/30 ngày
Soạn: ON C120 Gửi 9084