Gói cước Mobifone 4G

Gói HDP120 Mobifone

 • Data: 4 GB
 • Ưu đãi gọi: 120 phút
 • Cước phí: 120.000đ/30 ngày
 • Hết ưu đãi data: Ngừng truy cập.

Gói HD90 MobiFone

 • Data: 5.5 GB.
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày.
 • Hết ưu đãi: Ngừng truy cập.

Gói HDP70 MobiFone

 • Data: 2 GB
 • Ưu đãi gọi: 70 phút.
 • Cước phí: 70.000đ/ 30 ngày
 • Hết ưu đãi data: Ngừng truy cập.

Gói HD70 MobiFone

 • Data: 3.8 GB
 • Chu kỳ: 70.000đ/30 ngày
 • Hết ưu đãi: Ngừng truy cập.

Gói cước Mobifone 3G

Gói MIU MobiFone
70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3,8 GB.
 • Sử dụng hết data: Chặn truy cập.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
SOẠN
ON MIU
gửi
9084
Gói MIU90 Mobifone
90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 5,5 GB
 • Sử dụng hết data: Chặn truy cập
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
SOẠN
ON MIU90
gửi
9084
Gói M120 Mobifone
120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 8,8 GB.
 • Sử dụng hết data: Chặn truy cập.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
SOẠN
ON M120
gửi
9084