Gói cước Mobifone 4G

Gói HDP70 Mobifone

 • Data: 2 GB
 • Ưu đãi gọi: 70 phút
 • Cước phí: 70.000đ/ 30 ngày
 • Cước vượt gói: Mua thêm.

Gói HDP120 Mobifone

 • Data: 4GB
 • Ưu đãi gọi: 120 phút
 • Cước phí: 120.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Mua thêm.

Gói HD70 Mobifone

 • Data: 2.4 GB
 • Chu kỳ: 70.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Mua thêm.
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms

Gói HD90 Mobifone

 • Data: 3.5GB
 • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
 • Cước vượt gói: Miễn phí
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms

Gói cước Mobifone 3G

Gói M70 Mobifone
70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,6GB
 • Sử dụng hết data: Chặn truy cập
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
SOẠN
ON M70
gửi
9084
Gói M90 Mobifone
90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2.1GB
 • Sử dụng hết data: Chặn truy cập
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
SOẠN
ON M90
gửi
9084
Gói MIU Mobifone
70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
SOẠN
ON MIU
gửi
9084